systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Volby a odpovědnost

volby 300Čas od času je dobré zeptat se sama sebe, o čem bychom měli jako správní lidé či řádní občané přemýšlet a jaké si klást otázky? Zvláště, je-li období voleb – voleb politických i voleb lidských ... 

Doba je plná otázek, s odpověďmi na ně už je to horší. Ale i pouhá otázka je lepší, než jen mlčky sledovat a nevyjadřovat se k ničemu. 

O čem přemýšlíme v současné době? V době, kdy bereme odpovědnost jako občani do svých rukou? Určitě o tom, o čem přemýšleli lidé v celé své historii. Co do úst, jak zaobstarat svoje děti, kde vzít na to či ono, co nás těší, co nás trápí a jak na to všechno jít? Přemýšlíme o hodnotách, o svobodě, o svém domově a národu. Myslíme víc na sebe nebo víc na druhé? Kde a jak budeme žít a kde budou žít naše děti? Přemýšlíme o tom, co jsou naše skutečné hodnoty a tradice, které bychom měli udržovat a chránit ...

U dětí bych se ráda zastavila, protože ony mě přivedly na tu zásadní otázku, jak si udělat v hlavě pořádek. Ony nás naštěstí nenechají mluvit protichůdně a svým „proč“ nás ženou k zodpovědnosti za to, co říkáme. Například při čtení starých pověstí českých (a nejen tam) učíme děti o tom, jak jsme chrabrý národ a jak jsme pyšní na naše předky. Ano, dětem je dobré číst a je dobré v nich povzbuzovat vlastenctví; to měl určitě Alois Jirásek na mysli. Tedy tomu tak alespoň bylo. Bylo dobré říkat, že jsme sice jako národ lákavým soustem a chomout jsme nosili často, ale uměli jsme s ním žít a také se z něj dostat. Když došlo na lámání chleba, uměli jsme tvrdě pracovat, neflákat se, za svůj národ a zemi bojovat i pokládat životy. Jirásek je tedy dobrou učební pomůckou pro výuku národní historie, kde byli hrdinové, kteří bojovali, vládli, bránili se a vytvářeli naše bohatství i národní vědomí, kde vládli muži, ženy nebo vládli vedle sebe. Ale, co je podstatné, společně podíleli na tom, aby se náš národ utvářel. Chlapce tím učíme hrdinství a charakteru, děvčátka využívat moudrost pro svobodu a pro svoji svébytnost. V rámci našeho náboženství je učíme, že před Bohem jsme si všichni rovni a že naše zem je náš domov po věky budovaný.

Jak to souvisí s volbami? Slyšela jsem tuto rozpravu: „Tati, děda říkal, že ve státě to teď není dobrý, protože se prý necítí svobodně. Co s tím uděláte?“

Magda Vašáková Loumová