systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Máte dovolenou, tak si ji užívejte!

leto 300Je tady léto a doba dovolené. Čas, kdy bychom si měli hlavně odpočinout, příležitost si něco pěkného přečíst, ale hlavně zahodit starosti, které celý rok řešíme. Pojďme si připomenout pár moudrých myšlenek našich dávných předků …

Je moudré, učit se ze zkušeností našich předků. Čerpáme z předků? Jsou výroky, které přežily tisíciletí a mají platnost dodnes. Tak jen krátké zamyšlení.

Démosthenés napsal: Nemýliti se je vlastností bohů. Cicero v Římě tuto myšlenku upravil na: Každý člověk se může mýlit. Hieronymus jí dal konečnou podobu: Errare humanum est, mýlit se je lidské.

To znamená, že dělat chyby patří k člověku. Učíme se proto pracovat s chybou tak, aby nás rozvíjela a naučila něco nového.

Cílem by tedy neměl být člověk, který nedělá chyby, ale ten, který je dělá a dokáže je vytěžit pro svůj růst.

V kronice o císaři Titovi zazněl jeho povzdech: Amici, diem perdidi! Přátelé, ztratil jsem den!

Francouzský dramatik Racine toto úsloví rozvádí takto:

„Týden již panuji, poplatný otázce, co jsem v něm vykonal. Nic! Dumal jsem o lásce! Za tyto krušné dny nemohu skládat účet. Slyším hlas radosti, jenž chtěl jsem rozezvučet? Ztišil jsem něčí pláč? Smím u svých poddaných za svoje konání sklízet šťastný smích?“

Co nám říkají? Abychom nemarnili čas a udržovali se v dobré kondici (duševní i fyzické) úsilím a prací na sobě a pro druhé. Po dovolených na to budeme mít spoustu energie -)

Hezké léto

Magda Vašáková Loumová