systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Leader nebo manažer?

leadership 300Na setkání s řediteli firem se často dostáváme k otázce "Jaký jsem typ manažera a v čem spočívá můj potenciál, kterým oslovuji a řídím lidi?  Jaký je tedy rozdíl v tom "vést a řídit?" 

Kdy tedy lidi řídíte a kdy vedete?

V našem jazyce je řízení více kontrolní, vedení více lídrovské, ale v obou případech záleží na tom, jaké lidi mám a jaká je míra jejich kompetence. To znamená, že jedno není horší než druhé, je třeba rozpoznat, co lidé potřebují a jakému jazyku rozumějí. Chybí ještě dodat, že k řízení a vedení patří i následování, což by mohl být potenciál lídra, který stojí lidem za to, aby ho následovali. Navíc někdy je třeba "velet" a převzít zodpovědnost za rozhodnutí a někdy je třeba nechat prostor pro růst zodpovědnosti svých lidí tím, že oni přijdou na to, jak situaci řešit. To je na kompetenci nadřízeného, aby rozpoznal, zda má být leaderem a nebo manažerem.

Vlastní styl

Dalším momentem je otázka na čem poznám "vlastní styl?" Většinou sebereflexe a sebekoučování mohou hodně pomoci v hledání odpovědi. Na co moji lidé slyší? Co přináší dobré výsledky? V čem je mým lidem i mně dobře? V čem jsem originální? Dokážu prosadit svůj styl vedení lidí proti názoru většiny? Na čem poznávám, zda se mi vedení lidí daří? Jaká máme kritéria?

Jak moc se otevírat podřízeným?

Podstatnou otázkou je také, kolik hodin má být šéf v práci, aby byl příkladem? Může mít slabosti a dovolit lidem, aby je viděli? Může projevovat emoce? Na to neexistuje jednoznačná odpověď, u někoho může být projevení emocí vnímáno pozitivně, že je také jenom člověk a u někoho naopak jako slabost. Záleží na vystupování konkrétního člověka. Konkrétní roli si musí najít každý sám, ale obecně se dá říct: Můžete všechno, co vás posouvá od "pouhého profesionála" k "celistvému člověku", který má lidem co nabídnout a je pro ně to, co táhne. Je tou vůdčí lodí.... a o to v leadershipu jde.

Magda Vašáková Loumová