systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Nejhorší je ztratit víru ve změnu

vira v sebe 300 Jeden z nejnebezpečnější předpokladů je obava, že věci jsou nějakým způsobem dané a budou tak do skonání světa ...

Pokud si přestaneme všímat některých našich ustálených reakcí, myšlenek, chování či předpokladů, postupně se z nich stává dannost a “naše hotová realita“, kterou pak následně takto reflektujeme a ztrácíme prostor, kde můžeme něco měnit. Nejlépe je tento stav ilustrován větami „Tak to prostě je. Proč? Prostě proto. Prostě odjakživa!“ Je jedno, zda tento proces, stav či spíše jev budeme nazývat myšlenkovým rámcem, vzorcem chování či jinak, v každém případě však máme co do činění se způsobem rigidity, která může přerůst v nemožnost věci změnit.

Jak to funguje z psychologického pohledu?

Pokud určitou dobu dáváme nějaké myšlence vědomě energii tím, že se s ní zabýváme, tak se uloží do podvědomí. Vznikne z ní „pravda“ o které nepochybujeme. Tato pravda či vzorec začne ovládat naše myšlení, časem bez vědomé podpory a určuje naše chování. Ostatní nerozumí, přesvědčují nás, že na to máme, že jsme chytří, že nás druzí milují, že určitě neonemocníme, ale nepomáhá to. V našem vzorci je to prostě jinak. A my už s ním ztratili spojení.

Pozitivní a škodlivé myšlenkové vzorce

Vzorce chování mohly být a často bývají pomocníci či vodítka, která nám pomáhají reagovat na situace okolo sebe bez toho, abychom se nad nimi museli vědomě zamýšlet. Spouštějí se automaticky při vnějších podnětech. To znamená, měly by nám ulehčovat život. Jenže ne všechny myšlenkové vzorce jsou pozitivní a neškodné. Vytváříme si stejným způsobem i špatné vzorce, které mohly být ovlivněny strachem, obavami, pro nás nevhodným zpracováním podnětů apod.

Jak tedy změnit nevyhovující vzorce, které nás vedou jinam, něž potřebujeme a omezují nás v životě?

Abychom mohli něco měnit, musíme věřit, že to jde. Dále musíme najít, co je potřeba změnit, uvidět, pochopit a vyjít na cestu změny. Koučování je krásné mimo jiné proto, že věří ve změnu, v potenciál člověka změnu uskutečnovat a hlavně vyhlašuje opakovaně válku všem výrokům typu „s tím už nic neudělám“!

Zkuste si čas od času říct, kterého červa ve vašem nitru byste se rádi zbavili a zkuste také uvěřit tomu, že lidská víra a odvaha dokáže změnit vše. Přeju všem hodně obojího!

Magda Vašáková Loumová