systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Jak je těžké předat vedení firmy kompetentním podřízeným?

delegovani 300Zní to krásně, moje firma vyrostla do velikosti, kdy cítím, že bych měl předat její vedení kompetentním podřízeným a sám se věnovat dlouhodobé strategii. Ve skutečnosti to není obvykle tak jednoduché, jak to vypadá a musí být splněno několik podmínek, aby to bylo úspěšné rozhodnutí ...

Úvodem je třeba říct, že většina zakladatelů úspěšných firem se časem dostane do stavu, kdy má pocit, že nemůže rozhodovat všechno a často jsou i vedením firmy a všude přítomnou odpovědností unaveni. Zároveň mají pocit a potřebu, že by se měli více věnovat tomu, jak bude firma vypadat za 10 let, než-li každodenní operativě, která je většinou ubíjí.

Jak to v praxi často probíhá?

Ředitel na poradě vedení sdělí, že předává pravomoci těm a těm lidem a že Ti jsou zodpovědní za příslušná rozhodnutí. Ve skutečnosti poměrně často dochází k tomu, že tito podřízení činí rozhodnutí pouze v případech, kdy se jejich názor shoduje s názorem majitele/ředitele. Pokud je názor odlišný, tak ředitel využije práva veta a rozhodne podle svého. Na první pohled jsou všichni spokojeni, zaměstnanec se zbavil odpovědnosti a problém má vyřešen a ředitel má výsledek dle svých představ. Na druhou stranu však nedosáhl svého cíle, předat pravomoc na své podřízené a zbavit se tíhy odpovědnosti. Často je k tomuto uvědomění potřeba ujít ještě nějakou cestu.

Co jsou tedy podmínky úspěšného předání vedení firmy?

Velká část odpovědnosti za předání pravomocí je na řediteli/majiteli. Ten by měl mít jistotu, že lidé, kterým pravomoc předává, jsou skutečně kompetentní a tím není zdaleka myšlena pouze odborná znalost. Jde o schopnost převzít odpovědnost, nést určitou míru rizika, která s tím souvisí a mít zdravý nadhled, který umožní zvolit to správné rozhodnutí. Zároveň je nutné, aby dotyčný měl tolik odvahy a přesvědčení o správnosti svého rozhodnutí, aby byl schopen a ochoten ji prosadit i proti názoru ředitele/majitele.

Ještě větší nároky to však klade na ředitele/majitele, který musí překonat svůj zvyk řídit věci intuitivně a rozhodovat nejisté věci sám. Musí mít dostatek odhodlání, motivace a odvahy, aby důvěřoval svým podřízeným, kterým kompetence předal. Musí se udržet hlavně v případech, kdy podřízení předkládají své návrhy, podložené argumenty, které vypadají správně, ale jeho intuice mu říká, že by rozhodnutí mělo být jiné.

Z hlediska ředitele se jedná v podstatě o přerod z manažera v leadra a tvůrce strategie. Nezbytnou podmínkou je však, že bude mít ve svém týmu kompetentní manažery, kteří jsou schopni odpovědnost převzít.

Skutečný leader dá prostor svým lidem učit se na svých chybách, nést odpovědnost, pokud jejich rozhodnutí není úplně správné. Přes tento proces zkompetentňování lidí pak dostane ředitel/majitel možnost věnovat se vizím a plánům, jak svoji firmu rozvíjet do budoucna.

Anastasia Michailidu