systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Co to jsou myšlenkové vzorce?

Tak si předně musíme říct, co jsou to myšlenkové vzorce, protože někomu to může připadat nesrozumitelné. A to se ještě myšlenkovým vzorcům správně říká konstrukty (pochází z konstruktivismu), ale to je asi ještě složitější název. Myšlenkové vzorce jsou určitá pravidla chování nebo postupy, které ovlivňují naše chování v nejrůznějších situacích … Pojďme se na to podívat detailněji a dát si i pár příkladů, které nám to objasní …

Více...

Kontexty a systémový pohled

Tak předně, co je to kontext? Kontext, který máme zde na mysli, můžeme chápat jako souvislost, rámec, vztahování se ke smyslu, slovní vyjádření, které popisuje určité vnímání v souvislostech.

Více...

Co všechno vstupuje do komunikace?

Určitě jste se už setkali s případy, kdy jste s někým něco řešili a naprosto nečekaně to končilo hádkou nebo jste se prostě nebyli schopni dohodnout. Pak si člověk klade otázku proč? Prostě to hlava nebere, přitom řešení se zdálo na první pohled úplně jednoduché? A časté jsou i opačné případy, kdy se na jednání dlouho připravujete a čekáte, že bude problematické a k dohodě nakonec dojdete překvapivě úplně snadno. Čím to je? Vlivy, které vstupují do komunikace …

Více...

Nebrzděte lidi pomocí

V terminologii sociální práce se objevují pojmy pomoc a kontrola. Tak nějak vnímáme, že když budeme někomu pomáhat, tak je to pro jeho dobro a očekáváme, že bude rád a že to ocení …

Více...

Vize a filozofie firmy

Každá firma potřebuje mít vizi a nebo chcete-li dlouhodobý cíl. Představu, čeho chce dosáhnout. Tato vize zároveň určuje, proč tu firma je, jaký je její smysl? A není tím jen myšleno, jaký chce firma dosáhnout obrat a jaký zisk …

Více...

Jak je to s kompetencí a motivací koučovaného?

Jak je to s klientem, který přichází na koučování? Očekává se od něho něco a nebo je vše věc naproti sedícího kouče nebo terapeuta? Občas přicházejí klienti a předpokládají, že kouč, kterého navštívili, tak ví vše, co potřebuje vědět a všechno zařídí …

Více...